Tieteen termipankki
fi        rakenteinen data
en      structured data
Luokitus:
  
digital humanities
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Digital_Humanities:structured_data
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: avoin data, massadata, datapiste, linkitetty data ja metadata
Lähikäsitteet: data ja parsiminen