Tieteen termipankki
fi        metadata; metatieto
en      metadata
Luokitus:
  
digital humanities
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Digital_Humanities:metadata
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: avoin data, massadata, datapiste, linkitetty data ja rakenteinen data