Tieteen termipankki
fi        linkitetty data
en      linked data
Luokitus:
  
digital humanities
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Digital_Humanities:linked_data
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: avoin data, massadata, datapiste, metadata ja rakenteinen data
Lähikäsite: massadata