Tieteen termipankki
fi        datapiste (ehdotettu); tietopiste
en      data point
Luokitus:
  
digital humanities
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Digital_Humanities:data_point
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: avoin data, massadata, linkitetty data, metadata ja rakenteinen data