Tieteen termipankki
fi        data
sv       data
en      data
määritelmä
digitaalinen havaintojen (datapisteiden) kokoelma, joka on syntynyt tiettyä tarkoitusta palvelevan tiedonkeruun tuloksena
definition
a digital collection of observations (data points) which is born as a result of enquiry serving a particular purpose
Luokitus:
  
digital humanities
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Digital_Humanities:data
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: avoin data, massadata, datapiste, linkitetty data, metadata ja rakenteinen data
Koostumussuhteinen yläkäsite: datasetti