Tieteen termipankki
fi        geeniteoria
en      gene theory
määritelmä
Yksi biologian keskeisimmistä teorioista, jonka mukaan periytymistä välittävät erityiset geenit, jotka ovat konkreettisia kappaleita niin, että ne noudattavat Mendelin periytymislakeja
selite
Kemialliselta luonteeltaan geenit ovat deoksiribonukleiinihappoa eli DNA:ta, ja ne sijaitsevat solun tuman kromosomeissa.
Kts. periytymisteoriat.
huomautus
kreik. genos = syntyperä, theoria = katselu, mietiskely
Luokitus:
  
biologia, genetiikka,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Biologia:geeniteoria
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: periytymisteoriat