Tieteen termipankki
fi        avoin data
sv       öppna data (suositeltu)
en      open data
määritelmä
tutkimukselle, julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, joka on avattu ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi
Luokitus:
  
avoin tiede, datan avoimuus
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Avoin_tiede:avoin_data
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: massadata, datapiste, linkitetty data, metadata ja rakenteinen data