Terminologiset sanastot 2
fi        data
en      data
määritelmä
tieto koneellisesti luettavassa, viestittävässä tai käsiteltävässä muodossa [ATK-sanakirja, 2008]
huomautus
Yleiskielessä sanojen data, informaatio (engl. information) ja tieto (engl. knowledge) käytössä ei ole useinkaan selvää eroa. Tieto-sanalla voidaan viitata myös dataan ja informaatioon.
Käsitekaavio: Data.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: raakadata, avoin data, linkitetty data, julkinen data, massadata, omadata ja opetusdata