Terminologiset sanastot 2
fi        osallistumiskanava
en      online participation tool; online participation channel; participation channel
määritelmä
kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, jonka kautta he voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
huomautus
Osallistumiskanava on yleensä avoin kaikille. Esimerkiksi viranomaiset voivat julkaista siellä kansalaisille suunnattuja kyselyjä ajankohtaisista aiheista.
Osallistumiskanava ei tarkoita samaa kuin keskustelupalsta, joka on yksi mahdollinen osallistumiskanavan toteutustapa.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2012-10-05
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: verkkopalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: portaali, sähköinen kaupankäynti, internetpuhelu, verkkotallennuspalvelu, blogipalvelu, pilvipalvelu, lukuaikapalvelu, uutisvirta, peliyhteisöalusta ja jakelualusta