Terminologiset sanastot 2
fi        monitoimiohjelmisto
en      integrated software suite
määritelmä
ohjelmisto, joka on tarkoitettu yleistyökaluksi useisiin eri tehtäviin
huomautus
Monitoimiohjelmistossa voivat yhdistyä esimerkiksi tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja tietokannan ylläpitoon tarkoitetut ohjelmat. Esimerkiksi Microsoft Works Suite on monitoimiohjelmisto.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2014-12-05
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ohjelmisto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: työryhmäohjelmisto, palvelin, internetpuheluohjelmisto, Tor-ohjelmisto, reititin ja virtualisointiympäristö
Koostumussuhteinen alakäsite: ohjelma