Terminologiset sanastot 2
fi        tietoverkko
en      information network
määritelmä
tietokoneiden ja niiden välisten tiedonsiirtoyhteyksien sekä näiden molempien avulla tarjottavien palvelujen yhdistelmä
huomautus
Osan tietoverkon tarvitsemasta tiedonsiirtoyhteydestä voi muodostaa tele- eli tietoliikenneverkko.
Käsitekaaviot: Tietoverkko ja Palvelut.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 1999-10-25
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: internet, intranet, ekstranet ja Tor-verkko