Terminologiset sanastot 2
fi        korko (1)
sv       ränta (1); räntebelopp n
en      interest
määritelmä
korvaus, joka maksetaan oikeudesta käyttää toisen pääomaa
huomautus
Korko (1) lasketaan prosentteina pääomasta, vrt. korkokanta.
Käsitekaaviot: Lainanmaksu ja Korot.
Begreppsdiagram: Återbetalning av lån och Räntor.
Lähde:
  
Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2009-12-28