Terminologiset sanastot 2
fi        velallinen; luotonottaja; lainanottaja
sv       gäldenär; kredittagare; låntagare
en      debtor; borrower
määritelmä
taloudellisen sopimuksen osapuoli, joka on velkaa toiselle osapuolelle
huomautus
Pankkiyhteyksissä termejä luotonottaja ja lainanottaja käytetään usein velallisen synonyyminä, vaikka ne viittavaatkin velallista suppeampaan käsitteeseen.
definition
part i en ekonomisk överenskommelse som står i skuld till en annan part
anmärkning
I banksammanhang används termerna kredittagare och låntagare ofta som synonymer till gäldenär även om dessa hänvisar till snävare begrepp än termen gäldenär.
Käsitekaaviot: Vakuudet, Pantit ja Velkakirjoja.
Begreppsdiagram: Säkerheter, Panter och Skuldebrev.
Lähde:
  
Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2005-05-17