Terminologiset sanastot
fi        georeferointi
sv       georeferering
en      georeferencing
määritelmä
sijaintia koskevan tiedon liittäminen muuhun tietoon
huomautus
Georeferoinnin avulla tiedosta saadaan paikkatietoa.
Käsitekaavio: Sijainti.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF