Terminologiset sanastot
fi        paikkatietoanalyysi
mieluummin kuin: spatiaalinen analyysi
sv       rumslig analys; analys av geografiska data; analys av geografisk information
en      geospatial analysis; spatial analysis; geographic data analysis; geographic information analysis
määritelmä
toiminta, jossa paikkatietoa käsittelemällä tuotetaan uutta tietoa
huomautus
Paikkatietoanalyysiprosessissa käytetään yhtä tai useampaa paikkatietoanalyysimenetelmää.
Paikkatietoanalyysissa hyödynnetään kohteiden sijaintia tai ominaisuuden arvoja.
Paikkatietoanalyysin lopputuloksena voi olla paikkatietoa, lukuarvoja, totuusarvoja tai merkkijonoja.
Käsitekaavio: Paikkatietoanalyysin tyyppejä.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: päällekkäisanalyysi, läheisyysanalyysi, spatiotilastollinen analyysi, verkostoanalyysi, vektorianalyysi, rasterianalyysi ja spatiotemporaalinen analyysi