Terminologiset sanastot
fi        vastaus
sv       svar n
en      response
määritelmä
tietokoneen tai ohjelman toiselle tietokoneelle tai ohjelmalle palauttama toiminnon tulos
huomautus
Tietokone tai ohjelma käynnistää vastaukseen johtavan toimintansa pyynnön johdosta. Esimerkiksi käyttäjän käyttämä sovellus voi lähettää hakupalvelulle pyynnön, että hakupalvelu tekisi kyselyn johonkin tietokantaan. Hakupalvelun palauttama vastaus voi tällöin muodostua tietokannasta haetuista tiedoista.
Komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta ilmaisulla pysyvä vaste viitataan vastaukseen, joka muodostuu pitkäkestoisesti jatkuvasta tietojen siirrosta.
Käsitekaavio: Rajapintapalveluiden tietotekniikkaa.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF