Terminologiset sanastot
fi        peite (uudistermi); paikkatietopeite (uudistermi)
mieluummin kuin: paikkatietojatkumo
en      coverage
määritelmä
alueen kattava, jatkuva kuvaus reaalimaailman abstraktista tai konkreettisesta asiasta tai ilmiöstä
huomautus
Peitteen avulla voidaan selvittää annettuun pisteeseen liittyvä, tiettyä ilmiötä kuvaava arvo, vaikka kyseisestä pisteestä ei olisi saatavilla täsmällistä havaintoon perustuvaa arvoa.
Peite voi olla geometrialtaan esimerkiksi hila tai arvopisteistö.
Peitteitä ovat esimerkiksi valtakunnallinen korkeusmalli ja lämpötilajakauma. Peitteen avulla saatava arvo voi olla esimerkiksi paikan korkeus tai lämpötila.
Käsitekaavio: Paikkatieto ja kohde.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF