Terminologiset sanastot
fi        ontologiapalvelu
sv       ontologiservice
en      ontology service
määritelmä
metatietopalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle ontologisoitujen sanastojen hyödyntämisen
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: metatietopalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: hakupalvelu ja luettelopalvelu