Terminologiset sanastot
fi        luettelopalvelu
sv       datakatalogtjänst
en      catalogue service (2)
määritelmä
metatietopalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle skeemojen sekä niiden rakenneosien, arvojoukkojen ja koodiluetteloiden hakemisen
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: metatietopalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: hakupalvelu ja ontologiapalvelu