Terminologiset sanastot
fi        paikkatietojärjestelmä
sv       geografiskt informationssystem n; GIS
en      geographic information system; GIS
määritelmä
järjestelmä, jonka avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida tai esittää paikkatietoa
huomautus
Paikkatietojärjestelmä koostuu laitteistoista, ohjelmistoista, paikkatietoaineistoista, käyttäjistä ja käytänteistä.
Paikkatietojärjestelmät voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella tapahtuma- ja tiedonhallintapainotteisiin tietojärjestelmiin sekä analyysipainotteisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin.
Ks. myös esittäminen, paikkatietoanalyysi.
Käsitekaavio: Paikkatietojärjestelmä.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: paikkatietoaineisto