Terminologiset sanastot
<paikkatieto>
fi        esittäminen; > visualisointi
sv       presentation; > visualisering
en      portrayal
määritelmä
paikkatiedon kuvaaminen ihmisen ymmärtämässä muodossa
huomautus
Esittäminen on prosessi paikkatiedon kuvaamiseksi esimerkiksi karttana tai kolmiulotteisena mallina.
Visualisointi viittaa esittämiseen, joka tapahtuu näköaistilla tarkastelua varten.
Käsitekaaviot: Paikkatietopalvelu ja Rajapintapalveluiden tietotekniikkaa.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF