Terminologiset sanastot
fi        karttataso
sv       skikt n
en      layer
määritelmä
paikkatietoaineisto tai sen osa, joka voidaan pyytää palvelimelta karttana
huomautus
Karttataso muodostetaan yleensä keskenään samantyyppisistä kohteista. Esimerkkejä karttatasoista ovat paikannimet, hallintorajat, kiinteistötunnukset, suojellut alueet, rakennukset ja maaperäkartta. Eri karttatasoja voi katsella päällekkäin.
Karttatasoista voidaan muodostaa karttakuva.
Käsitekaavio: Karttakuvapalveluiden käsitteitä.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: paikkatietoaineisto
Koostumussuhteinen yläkäsite: karttakuva
Koostumussuhteinen alakäsite: kohde