Terminologiset sanastot
fi        paikkatietopalvelu
sv       geografisk datatjänst; rumslig datatjänst
en      geographic information service; GI Service; spatial data service
määritelmä
palvelu, joka on tarkoitettu paikkatietojen esittämiseen, luovutukseen, käsittelyyn tai muuntamiseen
huomautus
Paikkatietopalvelut on tarkoitettu joko ihmisille tai tietokonesovellusten välisiksi. Ihmisten tai organisaatioiden toisille ihmisille tai organisaatioille tarjoamat paikkatietopalvelut toteutetaan verkkopalveluina (1) . Tietokonesovellusten väliset paikkatietopalvelut toteutetaan rajapintapalveluina.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY paikkatietopalvelu on määritelty suppeammin ”toiminnoksi, joka voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla”.
ISO 19119 -standardin mukaisia paikkatietopalvelutyyppejä ovat käyttöliittymäpalvelu (human interaction service), tiedonhallintapalvelu (model/information management service), prosessinhallintapalvelu (workflow/task service), prosessointipalvelu (2) (processing service (2)) ja tiedonvälityspalvelu (communication service).
Prosessointipalvelutyyppejä ovat sijaintiprosessointipalvelu (spatial processing service), temaattinen prosessointipalvelu (thematic processing service), ajallinen prosessointipalvelu (temporal processing service) ja metatietoa koskeva prosessointipalvelu (metadata processing service).
Käsitekaaviot: Paikkatietoinfrastruktuuri, Paikkatietopalvelu, Rajapintapalvelut ja Paikkatietopalveluiden palvelutaso.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: palvelu ja tietoresurssi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: tietoaineisto, paikkatietoaineisto, tietotuote, palvelu, käyttöliittymäpalvelu, rajapintapalvelu ja verkkopalvelu (1)