Terminologiset sanastot
fi        karttakuva
sv       kartbild
en      map image
määritelmä
ulottuvuudeltaan rajattu kuvallinen esitys paikkatiedosta
huomautus
Karttakuva koostuu yhdestä tai useammasta karttatasosta.
Karttakuva on tyypillisesti rasterimuotoinen, mutta se voi olla myös vektorimuotoinen.
Käsitekaavio: Karttakuvapalveluiden käsitteitä.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: karttatiili
Koostumussuhteinen alakäsite: karttataso