Terminologiset sanastot
fi        geoinformatiikka
sv       geoinformatik
en      geoinformatics
määritelmä
paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä tutkiva tieteenala
huomautus
Paikkatietotekniikaksi sanotaan sitä osaa geoinformatiikasta, joka soveltaa tietoteknisiä menetelmiä.
Termillä geoinformatiikka voidaan viitata myös tässä määriteltyyn tieteenalaan perustuvaan käytännön työhön.
Käsitekaavio: Paikkatietojärjestelmä.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF