Terminologiset sanastot
fi        kohdepalvelu; latauspalvelu <INSPIRE>
sv       nedladdningstjänst <INSPIRE>
en      download service <INSPIRE>
määritelmä
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle paikkatiedon kopioimisen käsittelyä varten
huomautus
Kohdepalveluita ovat kyselypalvelut ja tiedostopalvelut.
Kohdepalvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi WFS (Web Feature Service) -palveluna tai WCS (Web Coverage Service) -palveluna. WFS-palvelu tarjoaa paikkatietoa vektorimuodossa ja WCS peitemuodossa (ks. peite).
Käsitteestä voidaan näkökulmasta riippuen käyttää termiä kohdepalvelu tai latauspalvelu. Edellinen termi on muodostettu käsiteltävän tiedon perusteella ja jälkimmäinen mahdollistettavan toiminnan perusteella. Direktiivissä 2007/2/EY käytetään termiä latauspalvelu.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: rajapintapalvelu ja sisältöpalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kyselypalvelu, tiedostopalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu
Hierarkkiset alakäsitteet: kyselypalvelu ja tiedostopalvelu