Terminologiset sanastot
fi        käyttöliittymä
sv       användargränssnitt n
en      user interface
määritelmä
ihmiskäyttäjän ja sovelluksen välinen rajapinta
huomautus
Käyttöliittymän tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälle sovelluksen tarjoamien tietojen käsitteleminen, hakeminen ja tarkasteleminen sekä sovelluksen tai laitteen toiminnan seuraaminen ja ohjaaminen.
Käyttöliittymän voidaan ajatella muodostuvan sovelluksen ja laitteen osista.
Käyttöliittymää voidaan käyttää esimerkiksi verkkopalvelun (1) tarjoamiseen.
Vrt. käyttöliittymäpalvelu.
Käsitekaavio: Paikkatietopalvelu.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapinta
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: palvelurajapinta
Hierarkkinen alakäsite: karttakäyttöliittymä