Terminologiset sanastot
fi        temaattinen ominaisuus
ei: temaattinen ominaisuustieto (1)
en      thematic attribute
määritelmä
kohdetta valitun teeman mukaan kuvaileva ominaisuus
huomautus
Temaattinen tieto voidaan luonteensa mukaan esittää jollakin neljästä mitta-asteikosta, joita ovat laatuero- (eli nominaali-), järjestys- (eli ordinaali-), välimatka- (eli intervalli-) ja suhde- (eli relatiivinen tai absoluuttinen) asteikko.
Temaattisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi rakennuksen pintamateriaali (luokitteluasteikko), energialuokitus (järjestysasteikko), rakennuksen sisälämpötila (välimatka-asteikko) ja asukasmäärä (suhdeasteikko).
Käsitekaavio: Kohde.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ominaisuus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: sijaintiominaisuus, oikeellisuus, virheellisyys, tarkkuus ja ajantasaisuus