Terminologiset sanastot
fi        palvelu
sv       tjänst; service
en      service
määritelmä
organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi
huomautus
Palvelun osapuolena voi olla henkilö tai laite.
Käsitekaaviot: Paikkatietoinfrastruktuuri, Paikkatietopalvelu, Rajapintapalvelut ja Metatieto.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tietoresurssi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: tietoaineisto, paikkatietoaineisto, tietotuote ja paikkatietopalvelu
Hierarkkiset alakäsitteet: paikkatietopalvelu, käyttöliittymäpalvelu, rajapintapalvelu ja verkkopalvelu (1)