Terminologiset sanastot
fi        piste
sv       punkt
en      point
määritelmä
nollaulotteinen geometrinen primitiivi, joka määrittää sijainnin koordinaatistossa
huomautus
Piste esitetään kaksiulotteisessa koordinaatistossa koordinaattiparina ja kolmiulotteisessa koordinaatistossa koordinaattikolmikkona.
Käsitekaavio: Geometriatieto.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: geometrinen primitiivi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: käyrä, pinta ja kappale
Koostumussuhteinen yläkäsite: käyrä
Koostumussuhteinen vieruskäsite: käyräsegmentti