Terminologiset sanastot
fi        verkkopalvelu (1)
sv       webbtjänst (1)
en      web service (1); > online service; ~ web site
määritelmä
verkkosivun kautta ihmiskäyttäjälle tarjottava palvelu
huomautus
Termillä verkkopalvelu viitataan ihmisten tai organisaatioiden toisille ihmisille tai organisaatioille verkkosivun kautta tarjoamaan palveluun. Esimerkkejä paikkatietoon liittyvistä verkkopalveluista ovat erilaiset karttapalvelut, reittioppaat ja kartalle sijoitetut sääpalvelut.
Verkkopalveluita (1) tarjotaan ja käytetään käyttöliittymän kautta, ja verkkopalvelun (1) toteuttamiseen tarvitaan mmm. käyttöliittymäpalvelua.
Verkkopalvelut (1) ovat tapa tarjota paikkatiedon käyttäjälle tarpeellisia, tyypillisesti rajapintapalveluihin perustuvia toiminnallisuuksia, kuten tiedon hakua, katselua, latausta, analysointia ja muokkausta.
INSPIRE-direktiivin yhteydessä tähän käsitteeseen viitataan termillä kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu (engl. invocable spatial data service).
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY suomenkielisessä käännöksessä termillä verkkopalvelu tarkoitetaan rajapintapalvelua.
Englannin termillä ”web service” viitataan ihmisille tarkoitetun verkkopalvelun (1) lisäksi myös rajapintapalveluun.
Englannin termillä ”online service” viitataan reaaliaikaiseen ihmisille tarkoitettuun verkkopalveluun (1) eli palveluun, jossa ollaan suorassa ja usein vuorovaikutteisessa yhteydessä tietojärjestelmään tai tietokantaan. Esimerkkejä tällaisista verkkopalveluista (1) ovat erilaiset varaus- ja tilausjärjestelmät sekä verkkopankit.
Käsitekaaviot: Paikkatietopalvelu ja Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: palvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikkatietopalvelu, käyttöliittymäpalvelu ja rajapintapalvelu
Koostumussuhteinen alakäsite: käyttöliittymäpalvelu