Terminologiset sanastot
fi        kysely
sv       förfrågan; urval n
en      query
määritelmä
toiminto, jonka tarkoituksena on aiheuttaa tietokoneen muistiin, tietokantaan tai tietojärjestelmään tallennettujen tietojen haku sekä mahdollisesti käsittely ja käsittelyn tuloksena olevien tietojen palauttaminen
Käsitekaavio: Rajapintapalveluiden tietotekniikkaa.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: toiminto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: muunnos ja spatiaalinen operaatio