Terminologiset sanastot
fi        informaatio-operaatio
sv       informationsinsats
en      information operations pl (1)
määritelmä
sarja toimintoja, joilla tuetaan ja koordinoidaan vaikuttamista informaatioon ja informaatiojärjestelmiin määritetyn tavoitteen saavuttamiseksi
huomautus
Informaatio-operaation päämääränä on tuottaa hallittuja suoria tai epäsuoria vaikutuksia informaatioympäristöön. Informaatio-operaatioilla tuetaan puolustusvoimien operaatioita suojaamalla oman päätöksenteon edellytykset ja heikentämällä vastustajan tilannetietoisuutta ja tahtoa. Tarvittaessa vaikutetaan vastustajan suorituskykyihin, jotka tukevat päätöksentekoa.
Informaatio-operaatioissa käytettäviä keinoja ovat muun muassa elektroninen sodankäynti, kyberoperaatiot, psykologiset operaatiot, operaatioturvallisuuden murtaminen, harhauttaminen ja kohteiden fyysinen tuhoaminen.
Ks. myös informaatiovaikuttaminen.
Englanninkielistä termiä käytetään usein monikkomuodossa, sillä määritelmän mukaisesti kyseessä on sarja toimintoja (operations).
Lähde:
  
Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50, 2017)