Terminologiset sanastot
fi        hybridivaikuttaminen
sv       hybridpåverkan
en      hybrid influencing
määritelmä
toiminta, jolla pyritään erilaisia, toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen heikkouksia hyödyntäen saavuttamaan omat tavoitteet
huomautus
Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Hybridivaikuttamisessa voidaan käyttää myös teknologiaa ja sosiaalista mediaa. Keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, että ne seuraavat toisiaan.
Hybridivaikuttamista voi olla vaikea tunnistaa.
Vrt. informaatiovaikuttaminen.
Lähde:
  
Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50, 2017)