Terminologiset sanastot
fi        ympäristökasvatus
sv       miljöfostran
en      ~ environmental education
de      Umwelterziehung f
fr        ~ éducation f à l'environnement; ~ éducation f environnementale; ~ éducation f écologique; ~ éducation f mésologique; ~ instruction f écologique; ~ initiation f à l'environnement
huomautus
Suomessa ympäristökasvatuksella tarkoitetaan lähinnä ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden perusopetusta päiväkodeissa, perus- ja keskiasteen kouluissa, ammattioppilaitoksissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä yksityisten järjestöjen kursseilla. Ympäristökasvatuksella pyritään muun muassa lisäämään ihmisten tietoa ympäristöön liittyvistä kysymyksistä, kehittämään heidän asenteitaan ja lisäämään heidän haluaan toimia siten, että he itse voisivat vaalia ja hoitaa omaa elinympäristöänsä. Ks. myös ympäristökoulutus.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)