Terminologiset sanastot
fi        henkilöstö
sv       personal; anställda pl
en      staff; personnel
määritelmä
organisaation palveluksessa olevat henkilöt
huomautus
Koulutusorganisaatioiden henkilöstössä on erotettavissa opetushenkilöstö ja muu henkilöstö lukuun ottamatta korkeakouluja (1), joiden henkilöstössä voidaan erottaa opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstössä on erotettavissa varhaiskasvatushenkilöstö ja muu henkilöstö.
Käsitteen tunnus: c185
Käsitekaavio: Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: varhaiskasvatushenkilöstö, opetushenkilöstö ja opetus- ja tutkimushenkilöstö
Koostumussuhteinen alakäsite: opintoneuvoja